Mr. Nannet Heilhof

  • Algemene rechtspraktijk
  • Jeugdrecht
  • Psychiatrische patiĆ«ntenrecht

Mr. Nannet Heilhof

Na een aantal jaren van onderzoek en doceren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht, is Nannet Heilhof ruim 10 jaar werkzaam als advocaat. Sinds 2008 maakt zij deel uit van de maatschap Advocatenkantoor Goumans Bakker. Nannet Heilhof heeft ruime ervaring in zowel het strafrecht, het privaatrecht als in het bestuursrecht. Zij staat u dan ook graag bij in een huur-, arbeid-, straf- of familiezaak. Verder is zij gespecialiseerd in jeugdrecht (zowel straf- als civielrecht),  het recht van patiĆ«nten van de (geestelijke) gezondheidszorg en het aansprakelijkheidsrecht. Ook staat zij regelmatig mensen bij van wie de privacy (mogelijk) is geschonden. Nannet Heilhof is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten te Maastricht.

Nannet Heilhof : "Een goede en eerlijke vertaalslag van uw probleem naar de juridisch haalbaarheid en het gewenste resultaat, staan voor mij op de voorgrond".